جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره51715/ت37282هـ



وزارت دادگستری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده1ـ به منظور کمک به زندانیان نیازمند که به لحاظ عجز از پرداخت دیه ناشی از جرایم غیرعمدی زندانی هستند، طبق ضوابط این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها وام پرداخت خواهد شد.
ماده2ـ زندانیان نیازمند موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 و این آیین‌نامه، زندانیان محکوم به پرداخت دیه ناشی از جرایم غیرعمدی (خطای محض و شبه عمدی) هستند که به واسطه نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت دیه نیستند.
تبصره1ـ تشخیص نیازمند بودن زندانی با وزارت دادگستری یا ستاد دیه مرکز استان‌ها است.
تبصره2ـ محکومان به پرداخت دیه که به مساعدت و توافق محکوم‌له به طور موقت آزاد شده‌اند در صورتی که واجد شرایط باشند می‌توانند با تشخیص هیئت‌مدیره ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه استانها که در این آیین‌نامه «ستاد دیه» نامیده می‌شوند یا هیئت‌مدیره ستاد مرکزی دیه از تسهیلات مزبور بهره‌مند شوند.
تبصره3ـ محکومین به پرداخت دیه که با موافقتنامه محکوم‌له موقتاً آزاد شده‌اند و یا محکومینی که محکوم‌له اجرای حکم و یا اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در مورد آنان تقاضا نموده‌است، در صورت تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن توسط هیئت‌مدیره ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه استانها (ستاد دیه) و یا هیئت‌مدیره ستاد مرکزی دیه از تسهیلات مزبور بهره‌مند می‌شوند.
ماده3ـ اعطای تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه خواهد بود که پس از درخواست زندانی و تأیید ستاد دیه استانها از طریق اجرای احکام دادگستری به ولی دم یا اولیاء دم و یا مصدوم، توسط بانک عامل پرداخت خواهد شد.
تبصره1ـ وام بابت سهم دیه صغیر به ولی قهری، یا قیم قانونی، یا قائم مقام آنان یا در صورت فقدان همه‌ی افراد ذکر شده به دادستان، یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از تسهیلات مذکور، ستادهای دیه مرکز استانها تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم‌له را برای گذشت از شکایت و تخفیف مبلغی از دیه، جلب کنند.
ماده4ـ حداکثر تسهیلات اعطایی به زندانیان واجد شرایط به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پیوست آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.
ماده5 ـ توزیع اعتبارات پیش‌بینی شده بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به تفکیک هر استان بر اساس تعداد زندانیان مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت دادگستری و با همکاری ستاد مرکزی دیه خواهد بود.
تبصره ـ ستاد دیه استانها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در اجرای این آیین‌نامه به ستاد دیه مرکز ارسال و ستاد مزبور نیز باید گزارش نهایی هر مرحله را از طریق وزارت دادگستری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کند.
ماده6 ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است.
ماده7ـ بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین‌نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تضمین می‌گردد.
تبصره ـ بانکهای عامل موظفند پس از معرفی زندانیان نیازمند و واجد شرایط توسط ستاد دیه، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام کنند.






معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/2/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :