جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

اصلاح ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی شماره 51466/ت36747 هـمعاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 54143/1 مورخ 1/11/1385 ارتباطات اسلامی" href="/tags/41529/سازمان-فرهنگ-و-ارتباطات-اسلامی/" class="link">سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی، موضوع تصویب‌نامه شماره 13613ت/91هـ مورخ 9/3/1371 الحاق می‌شود:
« در موافقتنامه‌های فرهنگی قبلاً با ارتباطات اسلامی" href="/tags/41529/سازمان-فرهنگ-و-ارتباطات-اسلامی/" class="link">سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز هماهنگی لازم به عمل آید.»


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
موضوع :