جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 51509/ت33707 هـوزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره 31/3/1/78347 مورخ 2/7/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 5649/ت32855هـ مورخ 1/3/1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف ـ در ماده (1) پس از عبارت « رییس سازمان مسکن و شهرسازی» عبارت « نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در استان» به اعضای کار گروه اضافه می‌گردد.
ب ـ متن ذیل به عنوان تبصره (3) به ماده (1) اضافه می‌گردد:
« تبصره3ـ پرداخت هزینه‌های صدور پروانه‌های اماکن مسکونی و تجاری در مناطق شهری از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه (ردیف 503290) و مجوز ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌ـ مصوب1380ـ و حداکثر تا معادل بهای پروانه زیربنای قبل از تخریب ملک بلامانع می‌باشد.»
ج ـ متن زیر به عنوان ردیفهای (12) و (13) به انتهای جدول شماره (1) پیوست تصویب‌نامه یادشده الحاق می‌گردد:
12 : برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی : 5
13 : برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی : 3
د ـ متن زیر به عنوان ردیفهای (12) و (13) به انتهای جدول شماره (2) پیوست تصویب‌نامه یادشده الحاق می‌گردد:
2 : برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی : 40 میلیون ریال با سود و کارمزد 5 درصد و زمان بازپرداخت 10 ساله
13 : برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی : 20 میلیون ریال با سود و کارمزد 5 درصد و زمان بازپرداخت 10 ساله


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت كشور
موضوع :