جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره 83807/ت36013هـ مورخ 15/7/1385و شماره 123386/ت36491هـ مورخ 9/10/1385 شماره 50794/ت37492هـوزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/3/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در مقدمه تصویب‌نامه‌های شماره 83807/ت36013هـ مورخ 15/7/1385 و شماره123386/ت36491هـ مورخ9/10/1385 عبارت «. و تأیید شورای عالی صادرات» قبل از عبارت « و به استناد» اضافه می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/3/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :