جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به پرداخت تسهیلات بانکی به بنیاد شهید و امور ایثارگران شماره53148/ت37300هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد شهید و امور ایثارگران، موضوع نامه شماره 45655/820/400 مورخ 22/3/1386 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور تصویب نمود:
1ـ بانکهای عامل موظفند با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران تسهیلات لازم را برای تأمین مسکن (خرید یا احداث) شصت هزار (60.000) نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالا، خانواده شهداء و مفقودین، (همسر، فرزند و والدین) و آزادگان واجد شرایط به مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال (160.000.000) در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، یکصد و چهل میلیون (140.000.000) ریال برای شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر، یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال برای شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار تا پانصد هزار نفر و یکصد میلیون (100.000.000) ریال برای شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، با نرخ چهاردرصد (4%) و مدت بازپرداخت (20) سال بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و بدون شرط نوساز بودن پرداخت نمایند.
2ـ جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهداء و مفقودین عضو تعاونیهای مسکن و همچنین ساکنین روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی است، می‌توانند با ارایه ضمانت لازم و بدون ارایه سند ملکی تسهیلات مقرر را دریافت نمایند.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18159
تاریخ تصویب :
1386/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
بنیاد شهید انقلاب اسلامی
موضوع :