جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به سود بازرگانی کمباین (ماشین برداشت) مخصوص گندم شماره54306/ت37691کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن

وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
1ـ سود بازرگانی کمباین (ماشین برداشت) مخصوص گندم مشمول ردیف 84335110 تعرفه و تراکتورهای کشاورزی مشمول ردیفهای 87013090 و 87019090 تعرفه به صفر کاهش می‌یابد.
2ـ سود بازرگانی نخود مشمول ردیف 7132000، تعرفه لوبیا (قرمز و چیتی) و عدس ردیف 07134000 تعرفه و لپه ردیف 07139000 تعرفه یک درصد تعیین می‌گردد.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 10/4/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18159
تاریخ تصویب :
1386/4/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بازرگانی
موضوع :