جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای حسینعلی ضیائی به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی شماره54536/ت37649هـوزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان تأمین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (10) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی ـ مصوب1358ـ تصویب نمود:
آقای حسینعلی ضیائی به‌عنوان مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18163
تاریخ تصویب :
1386/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان تامین اجتماعی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :