جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تشکیل کارگروهی بامسئولیت وزیر بازرگانی برای حل مشکلات اصناف شماره60787/ت37687هـوزارت بازرگانی ـ وزارت کار و اموراجتماعی ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ10/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 8623/1 مورخ 3/4/1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ کارگروه حل مشکلات اصناف با مسئولیت وزیر بازرگانی و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، کشور، کار و اموراجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تصمیم‌گیری در خصوص موارد ذیل تشکیل می‌شود:
الف ـ نظام‌مند نمودن اخذ مالیات از اصناف.
ب ـ برنامه‌ریزی جهت حل مسایل و مشکلات بیمه کارکنان شاغل در واحدهای صنفی.
ج ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص مسایل اصناف که مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها است از جمله اخذ عوارض.
هـ ـ برنامه‌ریزی جهت توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای صنفی بدون پروانه فعالیت.
وـ واگذاری تسهیلات زودبازده.
زـ ایجاد مجتمع‌های صنفی (تولیدی ـ فنی).
2ـ اختیارات هیئت وزیران در خصوص موارد یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود و مصوبات وزیران عضو کارگروه که با اکثریت آراء در موارد یادشده اتخاذ می‌شود در حکم مصوبات هیئت وزیران می باشد و درصورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18168
تاریخ تصویب :
1386/4/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :