جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اعتبارات موضوع بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال1385 کل کشور شماره68823/ت37800هـوزارت صنایع و معادن ـ وزارت کار و امور اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/4/1386 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اعتبارات موضوع بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور کل کشور براساس آیین‌نامه اجرایی بند « ذ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 23165/ت33325هـ مورخ 18/4/1384 هزینه‌ می‌گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18177
تاریخ تصویب :
1386/4/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :