جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 51539/ت37536 مورخ 6/4/1386 شماره66745/ت37536هـبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 24/4/1386 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور تصویب نمود:
در بند (1) تصویب‌نامه شماره 51539/ت37536 مورخ 6/4/1386 عبارت « نهصد میلیون (900،000،000) دلار» به « چهارصد میلیون (400،000،000) دلار» و عبارت « دو میلیارد و ششصد میلیون (2،600،000،000) دلار» به عبارت « یک میلیارد و سیصد میلیون (1،300،000،000) دلار» اصلاح می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18177
تاریخ تصویب :
1386/4/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :