جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

اصلاح بند (ج) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی جزء (3) بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره66702/37056وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

نظر به اینکه در بند (ج) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی جزء (3) بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 51733/ت37056هـ مورخ 6/4/1386 واژه « شود» به اشتباه « نشود» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد.


معاون امور دولت ـ عزت‌اله زارعی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18177
تاریخ تصویب :
1386/4/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت بازرگانی
موضوع :