جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

رأی شماره 172 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/81 سازمان تأمین اجتماعی شماره هـ/83/489تاریخ: 20/3/1386
شماره دادنامه: 172
کلاسه پرونده: 83/489
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدحسن نجفی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/81 سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی در خرداد 1383 در آزمون استخدامی سازمان تأمین‌اجتماعی شرکت نموده و نمره قبولی را کسب کردم و در مصـاحبه نیـز سؤالات را به خوبی جواب دادم. پس از چند روز و در جمع‌بندی نمرات آزمون کتبی و شفاهی اعلام شد که به علت اعمال ضریب 1/1 در مجموع نمرات داوطلبان فارغ‌التحصیل دانشگاههای دولتی و اعمال ضریب یک برای فارغ‌‌التحصیلان دانشگاه آزاداسلامی از استخدام اینجانب ممتنع هستند. پس از پیگیریهای انجام شده امور اداری سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام داشتند براساس مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/1381 هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی، بدلیل اینکه اینجانب فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاداسلامی می‌باشم از اعمال ضریب 1/1 محروم هستم. اعمال این تفاوت نیاز به نص صریـح قانـون دارد لـذا با توجـه به قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی تقاضای ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/1381 هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15661/7100 مورخ 4/5/1384 اعلام داشته‌اند، 1ـ قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاداسلامی مصوب 1367 صرفاً در مقام بیان چگونگی ارزیابی و تایید مدارک دانشگاه آزاداسلامی بوده و هیچ دلالتی بر برابری کیفیت آموزش در دانشگاه آزاد و دانشگاههای دولتی و پذیرش یکسان مدارک آنها از سوی دستگاههای اجرائی نـدارد. 2ـ اگر سازمان تأمین‌اجتماعی مدارک دانشگاه آزاد را معتبر نمی‌دانست، نباید فارغ‌التحصیلان دانشگاه مذکور از جمله شاکی اجازه شرکت در آزمون را می‌داد. 3ـ هر سازمان و نهادی برای آنکه بتواند در انجام وظایف محوله به نحو مطلوب عمل نماید و خدمات بهتری را ارائه نماید می‌بایست در جذب نیروی انسانی سعی نماید نیروهای کیفی‌تر از نظر علمی در درجه بالاتر را به کار گیرد. این امر در بخشهایی مثل درمان که با سلامت افراد جامعه ارتباط پیدا می‌کند می‌بایست با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. اعمال ضریب متفاوت از سوی سازمان نیز در واقع در راستـای هدف مذکـور صـورت گرفتـه‌است. 4ـ با توجـه به آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان، استفاده از ظرفیتهای قانونی و تعیین اولویت‌های استخدامی در چارچوب قوانین در حدود وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان بوده و در واقع از لوازم اداری جهت پیشبرد بهینه امور سازمان محسوب می‌شود. هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی مصوب 1367 مصرح در مسئولیت و تکلیف وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص بررسی و تایید مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاداسلامی و مبین ارزش و اعتبار مدارک مزبور همانند مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاههای دولتی است. بنابراین بند3 قسمت (ج) از ضوابط استخدامی جذب نیرو در مشاغل سازمانی در سال 1381 موضوع بخشنامه شماره 31543/1100 مورخ 25/3/1381 سازمان تأمین‌اجتماعی که تحت عنوان اولویتهای استخدامی، مدارک تحصیلی دانشگاههای دولتی را با ضریب 1/1 و مدارک تحصیلی سایر دانشگاهها را با ضریب یک در معدل امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه منظور و اعمال نموده‌است، مغایر قانون فوق‌الذکر و بند9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب لزوم رفع تبعیض ناروا می‌باشد و بدین جهت مستنداً به ماده42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بند3 مصوبه مذکور ابطال می‌شود.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18191
تاریخ تصویب :
1386/3/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :