جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمنهای علمی شماره 27722/ت37320هـوزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پیشنهاد شماره 3739/1720/3 مورخ 9/3/1386 وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری و به ‌استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:
کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمنهای علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18193
تاریخ تصویب :
1386/5/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :