جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرائی بند « ط» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره84674/ت 34252هـوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/5/1386 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و ‏ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‏ایران، موضوع نامه شماره 23528/1 مورخ 15/9/1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ‏به استناد بند «ط» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را تصویب نمود:‏

آیین‌نامه اجرائی بند « ط» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌رود:‏
الف ـ فضاهای مجازی فرهنگی: بسته‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای، پایگاههای اینترنتی و ‏سایر سامانه‌های رقومی که صرفاً در خصوص موضوعات فرهنگی از قبیل امور مطبوعاتی، ‏هنری، دینی، تاریخی و علمی بویژه به زبان و خط فارسی و برای استفاده عموم فعالیت ‏می‌کنند.‏
تبصره ـ سامانه رقومی عبارت است از مجموع داده‌ها و محتواهای دیجیتالی که از ‏طریق شبکه‌های گسترده جهانی یا ملی (اینترنت)، شبکه‌های تلفن ثابت و سیار، ‏شبکه‌های بدون سیم و مانند آنها عمل می‌کند.‏
ب ـ دستگاهها: دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.‏
ماده2ـ فعالیتهای مشمول تسهیلات این آیین‌نامه عبارتند از:‏
الف ـ تولید، توزیع و تکثیر بسته‌های نرم‌افزاری یا ارتقاء کیفیت آنها.‏
ب ـ ایجاد و تقویت پایگاههای اینترنتی و سامانه‌ها.‏
ج ـ ایجاد، توسعه و تداوم فعالیت فضاهای مجازی فرهنگی.‏
د ـ ایجاد و توسعه مراکز ارایه خدمات فضاهای مجازی فرهنگی.‏
هـ ـ برگزاری دوره‌های آموزش عمومی، فرهنگ سازی یا فعالیتهای تبلیغی، ترویجی ‏و اطلاع رسانی و نقد و ارزیابی از طریق برپایی کارگاهها، نمایشگاهها، همایشها، بازارچه‌ها ‏و جشنواره‌ها در رابطه با توسعه فضاهای مجازی فرهنگی.‏
ماده3ـ انواع حمایتها و تسهیلات قابل ارایه به فعالیتهای موضوع ماده (2) عبارتند ‏از: ‏
الف ـ کمک به ثبت حقوق مادی و معنوی آثار تولید یا ایجاد شده.‏
ب ـ معرفی متقاضیان اخذ تسهیلات به شبکه بانکی کشور.‏
پ ـ اعطای وام از طریق صندوقهای قرض‌الحسنه.‏
ت ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی اخذ شده با رعایت قوانین ‏مربوط.‏
ث ـ تأمین بخشی از هزینه فعالیتها.‏
هـ ـ خرید نسخه‌هایی از آثار مذکور در ماده (2).‏
تبصره ـ حمایتهای موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات جاری ‏صورت‌می‌گیرد و مشمول فعالیتهایی خواهدبود که متناسب با ارزشهای اسلامی، انقلابی و ‏اخلاقی انجام شود.‏
ماده4ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی ‏انقلاب فرهنگی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور به فعالیتهای موضوع ماده (2) این ‏آیین‌نامه اشتغال دارند و نسبت به ثبت اثر خود در مراجع ذی‌صلاح اقدام کرده‌اند، ‏می‌توانند با ارایه درخواست کتبی به دستگاه ذی‌ربط از حمایتهای مذکور در ماده (3) این ‏آیین‌نامه بهره‌مند شوند.‏
ماده5 ـ ارایه هرگونه تسهیلات و انجام هرگونه حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از ‏پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی توسط کلیه دستگاهها منوط به میزبانی پایگاه یادشده ‏در یکی از مراکز دارای مجوز میزبانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در داخل ‏کشور است.‏
ماده6 ـ انجام حمایتهای موضـوع این آیین‌نـامه از فضاهـای مجازی فرهنـگی که ‏به زبانهای غیرفارسی اصول و ارزشهای اسلامی و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را تبلیغ ‏و ترویج می‌نماید توسط دستگاهها پس از اخذ تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‏بلامانع است.‏
ماده7ـ کلیه دستگاهها و سایر اشخاصی که از محل بودجه عمومی کشور اعتبار ‏برای فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه دریافت می‌نمایند، تنها می‌توانند از حمایتها و تسهیلات ‏بندهای « الف» و « هـ» ماده (3) این آیین‌نامه استفاده نمایند.‏
ماده8 ـ در صورت تخطی از مفاد این آیین‌نامه به تشخیص دستگاه حمایت‌کننده، ‏حمایت‌ها قطع یا مسترد می‌گردد.‏
ماده9ـ وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، ‏تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش و سازمان صدا و ‏سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مشابه می‌توانند با رعایت قوانین و ‏مقررات مربوطه و مفاد این آیین‌نامه از محل اعتبارات مصوب نسبت به اعمال حمایتهای ‏مذکور در ماده (3) اقدام نمایند.‏
تبصره1ـ به منظور ایجاد هماهنگی و اجتناب از ارایه تسهیلات مضاعف و تداخل ‏فعالیتها، دستگاههای فوق‌الذکر مکلفند مشخصات و نوع تسهیلات درخواستی متقاضیان و ‏فرایند اعطای آن را در یک پایگاه اینترنتی ویژه که بدین منظور توسط وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامی ایجاد گردیده، ثبت نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند برای ارایه ‏حمایتها قبلاً به این پایگاه مراجعه و اطلاعات لازم را کسب نمایند.‏
تبصره2ـ اعطای هرگونه تسهیلات به فعالیتهای مذکور در ماده (2) این آیین‌نامه و ‏حمایت از آنها، توسط کلیه دستگاههای مذکور خارج از چارچوب مفاد این آیین‌نامه، ‏خصوصاً بدون دریافت و انتشار تقاضای متقاضی و نتیجه بررسی آن از طریق پایگاه ‏اینترنتی تبصره(1) ممنوع است.‏
ماده11ـ متقاضیان برخورداری از حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، جهت ‏انجام هرفعالیت تنها می‌توانند از حمایت و تسهیلات یکی از دستگاههای کشور استفاده ‏نمایند.‏
ماده12ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این ‏آیین‌نامه، ضوابط عمومی تولید و انتشار فضاهای مجازی فرهنگی و صدور مجوز فعالیت در ‏این زمینه را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه نماید.‏
ماده13ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری مکلف است اعتبار ‏لازم جهت انجام حمایتها و ارایه تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را از محل وجوه اداره ‏شده یا در بودجه سنواتی دستگاههای مذکور در ماده (9) پیش‌بینی نماید. ‏
تبصره ـ اعتبارات مذکور مستقیماً به دستگاههای ذی‌ربط یا برای تامین تسهیلات ‏بانکی اختصاص می‌یابد.‏


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودینوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18200
تاریخ تصویب :
1386/5/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :