جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین حدود منطقه و حوزه بندر امیرآباد شماره87169/ت37600هـوزارت راه و ترابری ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/5/1386 بنا به پیشنهاد شماره 4086/11 مورخ 12/3/1386 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
الف: حدود منطقه و حوزه بندر امیرآباد به شرح زیر تعیین می‌شود:
حدود منطقه بندر امیرآباد از خزر‌آباد (فرح‌آباد سابق) تا منتهی الیه شرقی استان مازندران است.
حدود حوزه بندر امیرآباد شامل آبهای به شعاع شش کیلومتر از رأس موج‌شکن است.
ب ـ ردیف (1) از بند (ج) ماده (1) تصویب‌‌نامه تشخیص حدود منطقه نظارت و حوزه عملیات بنادر ـ مصوب 1340ـ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
حدود منطقه بندرترکمن از مرز دو استان مازندران و گلستان (لیوان شرقی) تا منتهی الیه ساحل شرقی دریای خزر و سرحد مرز ایران و ترکمنستان است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18203
تاریخ تصویب :
1386/5/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :