جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

قانون تمدید زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره(4) و (8) ‏قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‏و قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 12/7/1385 و اعتبارات‏‏ راههای روستایی در سال 1385‏شماره78345/723 24/5/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏

در اجراء اصل یکصد و بیست‌ و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ‏تمدید زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه ‏چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ‏‏1385 کل کشور مصوب 12/7/1385 و اعتبارات راههای روستایی در سال 1385 که با ‏عنوان طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون ‏برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه ‏سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات ‏نفت‌خام و گازطبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم ‏کشور و نحوه هزینه‌ کرد اعتبارات راههای روستایی در سال 1385 به مجلس شورای اسلامی ‏تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 9/5/1386 و تأیید شورای ‏محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره84009 3/6/1386‏

وزارت نفت ـ وزارت کشور ـ نهاد ریاست جمهوری (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی)‏

قانون تمدید زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون ‏برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه ‏سال 1385 کل کشور مصوب 12/7/1385 و اعتبارات راههای روستایی در سال 1385 ‏که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم مرداد یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس ‏شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه ‏شماره 78345/723 مورخ 24/5/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به ‏پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تمدید زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره(4) و (8) ‏قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‏و قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 12/7/1385 و اعتبارات‏‏ راههای روستایی در سال 1385‏

ماده واحده ـ زمان جذب اعتبارات قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه ‏چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ‏‏1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) ‌از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام ‏و گازطبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور مصوب ‏‏12/7/1385 و همچنین اعتبارات راههای روستایی موضوع قانون بودجه سال 1385 کل ‏کشور تا پایان آبان‌ماه سال 1386 تمدید می‌گردد.‏
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار ‏و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/5/1386 به تأیید ‏شورای نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18204
تاریخ تصویب :
1386/5/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :