جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

قانون انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی ‏جمهوری اسلامی ایرانشماره78343/710 24/5/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 63801/37366 مورخ 25/4/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست‌ و سوم ‏‏(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون انتشار اوراق مشارکت توسط بانک ‏مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ‏تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 3/5/1386 و تأیید ‏شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره84012 3/6/1386‏

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‏

قانون انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی ‏روز چهارشنبه مورخ سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای ‏اسلامی تصویب و در تاریخ 10/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ‏‏78343/710 مورخ 24/5/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست ‏جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی ‏جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ در اجراء بند(ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ‏و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده ‏می‌شود به منظور اجراء سیاستهای پولی و کنترل نقدینگی در چهارچوب قانون عملیات ‏بانکی بدون ربا ـ مصوب 1362ـ مبلغ چهل‌هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال ‏اوراق مشارکت منتشر کند.‏
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم مرداد‌ماه یکهزار ‏و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/5/1386 به تأیید ‏شورای نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18204
تاریخ تصویب :
1386/5/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :