جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص واگذاری تصدیهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی شماره72857/ت37955هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد مواد (137) و (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور واگذاری تصدیهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی نسبت به احصاء و واگذاری موارد یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
دفتر هیئت دولت مکلف است گزارش نحوه اجرای این مصوبه را پیگیری و در مقاطع سه ماهه به هیئت دولت گزارش نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18206
تاریخ تصویب :
1386/5/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :