جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب شرقی استان مرکزی‏ شماره 25633/310/300استاندار محترم استان مرکزی

موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه جنوب شرقی‏

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ‏ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، ‏منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت ‏محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ‏مورخ 2/5/1385؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب شرقی استان مرکزی (شامل ‏شهرستانهای محلات، خمین، دلیجان) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای ‏‏(الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و ‏شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 ‏هیأت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط ‏به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ‏تهیه و در تاریخ 17/10/1384 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب ‏رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ‏
‏1ـ براساس مصوبه جلسه 17/10/1384 شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان، نام ‏ناحیه، به ناحیه جنوب شرقی استان مرکزی تغییر و در کلیه اسناد و مدارک با همین ‏عنوان اصلاح شود. 2ـ مرکز ناحیه براساس مطالعات مشاور به مرکزیت شهر خمین تغییر ‏یابد. 3ـ طرح با توجه به ابهامات و موارد اعلام شده زیر، در کمیته فنی بررسی، و ‏جمع‌بندی کمیته فنی ملاک عمل قرار گیرد: ‏
ـ الگوی سطح‌بندی ارایه شده که از تقسیمات خرده ناحیه مغایر با مصوبه شورای ‏عالی استفاده شده.‏
ـ نقشه سطح‌بندی ارایه نگردیده.‏
ـ اسامی روستاهایی که در افق طرح به شهر تبدیل خواهد شد ارایه شود. ‏
ـ رشد جمعیت روستایی منفی در نظر گرفته شده که می‌بایست علل آن و ارایه راه ‏حل برای خروج از این موضوع ارایه شود. ‏
ـ بررسی اقتصادی دقیق و ارایه راه کار با توجه به پتانسیل موجود ناحیه در مطالعه ‏دیده شود. ‏
ـ تأثیر راه‌آهن دلیجان بر ناحیه در مطالعه دیده شود.‏
ـ جدول فعالیتهای مجاز، مشروط، ممنوع تطبیق با نقشه‌ها نداشته می‌بایست اصلاح شود.‏
ـ پتانسیل‌های گردشگری موجود در شهرستانهای ناحیه به عنوان محورهای گردشگری ‏مورد توجه قرار گیرد.‏
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان ‏به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است ‏که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و ‏دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌ جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های ‏اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد. ‏
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه جنوب شرقی استان مرکزی ‏در سال افق طرح (1400) معادل 251700 نفر (74 درصد شهری و 26 درصد روستایی)، ‏تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد: ‏
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی.‏
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی.‏
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی.‏
سند شماره4 ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.‏
در اجرای ماده 2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و ‏مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.‏

صورتجلسه مورخ 2/5/1385 ‏شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 2/5/1385 طرح جامع ناحیه ‏جنوب شرق استان مرکزی را برای افق زمانی سال 1400 با جمعیتی معادل 251700 ‏نفر (74 درصد شهری و 26 درصد روستایی) برای پایان دوره طرح در محدوده‌ای مشتمل ‏بر 7 شهر (خمین، محلات، نراق، نیمور، خرمدشت، گلدشت و شهابیه) و 5 بخش (بخش ‏مرکزی شهرستان دلیجان، بخش مرکزی شهرستان محلات و بخشهای مرکزی، خرمدشت، ‏گلدشت از شهرستان خمین) و 13 دهستان و 381 آبادی در مساحتی بالغ بر 6504 ‏کلیومتر مربع تصویب و مقرر نمود:‏
‏1ـ براساس مصوبه جلسه 17/10/1384 شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان، نام ناحیه، ‏به ناحیه جنوب شرقی استان مرکزی تغییر و در کلیه اسناد و مدارک با همین عنوان ‏اصلاح شود.‏
‏2ـ مرکز ناحیه براساس مطالعات مشاور به مرکزیت شهر خمین تغییر یابد.‏
‏3ـ طرح با توجه به ابهامات و موارد اعلام شده زیر، در کمیته فنی بررسی و جمع‌بندی ‏کمیته فنی ملاک عمل قرار گیرد:‏
ـ الگوی سطح‌بندی ارائه شده که از تقسیمات خرده ناحیه مغایر با مصوبه شورایعالی ‏استفاده شده.‏
ـ نقشه سطح‌بندی ارائه نگردیده.‏
ـ اسامی روستاهایی که در افق طرح به شهر تبدیل خواهد شد ارائه شود.‏
ـ رشد جمعیت روستایی منفی در نظر گرفته شده که می‌بایست علل آن ارایه و راه‌حل ‏برای خروج از این موضوع ارائه شود.‏
ـ بررسی اقتصادی دقیق و ارائه راهکار با توجه به پتانسیل موجود ناحیه.‏
ـ تأثیر راه‌آهن دلیجان بر ناحیه در مطالعه دیده شود.‏
ـ جدول فعالیتهای مجاز، مشروط، ممنوع با نقشه تطبیق نداشته و می‌بایست اصلاح شود.‏
ـ پتانسیل‌های گردشگری موجود در شهرستانهای ناحیه بعنوان محورهای گردشگری ‏مورد توجه قرار گیرد.‏
‏2ـ نقشه منطقه‌بندی و کاربری اراضی (سند شماره 1):‏
شامل مناطق زیر بعنوان راهنمای تعیین کاربری‌‌های عمده.‏
ـ منطقه مناسب کشاورزی بدون محدودیت.‏
ـ منطقه مناسب کشاورزی با محدودیت کم. ‏
ـ منطقه مناسب کشاورزی با محدودیت متوسط.‏
ـ منطقه مناسب مرتعداری، زراعت و آبخیزداری.‏
ـ منطقه مناسب آبخیزداری.‏
ـ منطقه شهری و روستایی موجود.‏
ـ منطقه مناسب سکونت و فعالیت در آینده.‏
ـ منطقه شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود.‏
ـ منطقه حرایم شهری.‏
ـ منطقه حفاظتی زیست ـ محیطی.‏
ـ منطقه حفاظتی میراث فرهنگی.‏
‏3ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی (سند شماره 2):‏
شامل ضوابط استفاده از اراضی و کاربری‌های مجاز در هر یک از مناطق 11 گانه فوق.‏
‏4ـ گروه‌بندی مراکز جمعیتی (سند شماره 3):‏
با هدف ساماندهی نظام فعالیتی در فضا و دسترسی به آستانه‌های مناسب خدمات و ‏تولیدات برای جمعیت ساکن از طریق تشکیل یک ناحیه (به مرکزیت خمین) 5 منظومه ‏‏(به مرکزیت خمین، دلیجان، محلات، شهابیه و خرمدشت) و 12 مجموعه و 25 حوزه ‏صورت می‌گیرد که خدمات مورد نیاز را در سطوح 2 الی 5 ارائه می‌دهند.‏


معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18209
تاریخ تصویب :
1386/5/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :