جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های کشور شماره6256/86/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 6256/86/1 ـ 5/6/1386 ریاست محترم قوه قضائیه ‏جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.‏

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های کشور

با عنایت به سیاست قضاءزدایی و کم کردن ورودی پرونده‌ها به محاکم و دادسراها و ‏با توجه به بند 26 از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1386 کل کشور (مصوب 11/2/1386 ‏هیأت محترم وزیران) که مقرر می‌دارد: « پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف ‏مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین ‏دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات ‏دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و ‏دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسات مستقل دولتی ذی‌ربط، ‏استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حل و فصل می‌شود.»‏
ضروری است مسؤولین محترم کلیه واحدهای قضایی استان، خاصه مقامات ارجاع، ‏قبل از ارجاع اینگونه پرونده‌ها، نسبت به دلالت سازمان‌های مذکور به مراجع موصوف در ‏مصوبه صدرالذکر اقدام نمایند. بدیهی است دلالت اولیه آنها به مراجع مذکور در مصوبه ‏اشعاری، نافی صلاحیت عام دادگستری در مراحل بعدی نمی‌باشد.‏
مقتضی است مراتب در شورای اداری استان مطرح و نیز به تمامی واحدهای قضایی ‏تابعه آن استان ابلاغ و بر حُسن اجرای آن نظارت فرمایید.‏

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18209
تاریخ تصویب :
1386/6/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
كلیه دستگاههای قضائی
موضوع :