جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها ‏و مؤسسات آموزش عالی شماره93129/37783هـوزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ‏معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

‏ هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/6/1386 بنا به پیشنهاد شماره 7253/02/111 ‏مورخ 16/4/1386 وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب ‏حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای ‏هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ـ مصوب1374ـ تصویب نمود:‏
‏ در تصویب‌نامه شماره47579/ت37409هـ مورخ30/3/1386 بعد از عبارت « و قضات» ‏عبارت « با رعایت نامه شماره 7253/02/111 مورخ 16/4/1386 وزارت دادگستری» ‏اضافه می‌شود.‏


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18210
تاریخ تصویب :
1386/6/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :