جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

رأی شماره 163 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سنوات تحصیل ‏افرادیکه در مدرسه عالی و تربیتی طلاب تحصیل کرده و جذب آموزش و پرورش گردیده‌اند ‏بعنوان سنوات خدمت رسمی شماره هـ/84/489تاریخ: 13/3/1386
شماره دادنامه: 163
کلاسه پرونده: 84/489‏
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شاکی: آقای حسین لطفی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 18 دیوان ‏عدالت اداری.‏
مقدمه: الف ـ شعبه هیجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/874 موضوع ‏شکایت آقای حسین لطفی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، احتساب ایام ‏تحصیل جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره1764 مورخ 22/8/1382 چنین رأی ‏صادره نموده است، شاکی در شکایت خود عنوان نموده که در سال1358 در آزمون مدرسه ‏عالی تربیتی و قضائی طلاب قم شرکت نموده و قبول شده است تا پس از پایان تحصیلات ‏به عنوان کادر آموزشی در وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلم خدمت نماید که حتی ‏تعهد خدمت 5 ساله نیز از وی اخذ شده ولی مدت زمان تحصیل را جزء سابقه خدمت ‏محسوب نمی‌نماید. اداره خوانده در پاسخ، علت محسوب ننمودن ایام تحصیل شاکی را ‏عدم تعهد ثبتی وی به وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است. نظر به اینکه هرگونه ‏ایجاد تعهدی ناشی از قانون یا قرارداد بوده و بدون دلیل نمی‌توان کسی را متعهد به امری ‏نمود که در مانحن فیه نیز اولاً قانونی دال بر احتساب ایام تحصیل پذیرفته‌شدگان مدرسه ‏عالی تربیتی قضائی در سال1358 جزء سوابق خدمتی آنان وجود ندارد. ثانیاً اداره خوانده ‏هیچگونه تعهدی به شاکی جهت احتساب ایام تحصیل وی جزء سنوات خدمت به ایشان ‏ندارد، فلذا تضییع حقی از شاکی مشهود نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ‏ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/338 موضوع شکایت آقای نظام‌علی ‏مرادخانی به طرفیت، آموزش و پرورش (ناحیه3 قم) به‌خواسته، محاسبه شدن مدت تحصیل ‏در مدرسه عالی قضائی طلاب قم جزء سنوات خدمتی به شرح دادنامه شماره 167 مورخ ‏‏28/1/1382 چنین رأی صادر نموده است، خواهان مدعی است در حدود 20سال است ‏که در آموزش و پرورش مشغول خدمت می‌باشم منتهی تنها مستمسکی که طرف ‏خوانده به آن تمسک جسته موضوع عدم تعهد ثبتی است، در حالی که تعهد کتبی عادی ‏به شماره86 به مدرسه عالی قضائی و تربیتی قم سپرده است که شاکی اضافه می‌نماید ‏اخذ تعهد ثبتی از سوی طرفهای متقابل (مدرسه عالی و آموزش و پرورش) صورت نگرفته ‏والا در صورت تکلیف هیچگونه مانعی از ناحیه وی وجود نداشته کما اینکه تعهد کتبی ‏عادی سپرده، مشتکی‌عنه بیان فرموده که آموزش و پرورش هیچگونه تکلیف و تعهدی ‏نسبت به احتساب ایام تحصیل فارغ‌التحصیلان فاقد تعهد ثبتی ندارد در حالی که با مداقه ‏در مفاهیم مستندات معروضه ضمن اینکه منع قانونی نیز ندارد، بلکه مفاداً مکلف به رعایت ‏احتساب فرموده زیرا اگر محصل در قبال تکلیف به سپردن تعهد ثبتی خودداری می‌نمود ‏در آن صورت ادعای نامبرده قابلیت استماع را نداشت. بنا بمراتب معروضه و موارد مذکوره ‏و اینکه هیچگونه قصور و تقصیری در خصوص تعهد ثبتی متوجه شاکی نمی‌باشد، لذا ‏مشمول برخورداری از مزایای قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش تشخیص ‏می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و ‏دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت ‏آراء با احراز تناقض بین دادنامه‌های فوق‌الذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.‏

رأی هیأت عمومی

همانطور که در دادنامه شماره239 مورخ 30/5/1384 هیأت عمومی دیوان ذکر شده ‏است، احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب به ‌مدت 2 سال ‏در اجرای لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی قضائی طلاب مصوب 29/10/1358 ‏جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده ‏است و عدم احتساب مدت تحصیل افراد مذکور که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مدرسه ‏عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب 20/12/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ‏استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و عملاً به خدمت خود در آن وزارتخانه اشتغال ‏داشته‌اند، به ادعای عدم سپردن تعهد ثبتی وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه ‏شماره167 مورخ 28/1/1382 شعبه دوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی موافق اصول ‏و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد ماده43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‏‏1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.‏


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18210
تاریخ تصویب :
1386/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :