جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد تعیین آقای علی عبداللهی‌علی‌آبادی به عنوان استاندار استان سمنان شماره100923/ت38236هـوزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/77729 مورخ 18/6/1386 وزارت کشور تصویب‌ نمود:
آقای علی عبداللهی علی آبادی به عنوان استاندار استان سمنان تعیین می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18222
تاریخ تصویب :
1386/6/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :