جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض صادرات سیب‌زمینی تا میزان صددرصد قیمت پایه شماره105376/ت38265کوزارت جهادکشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت بازرگانی

وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794 هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
عوارض صادرات سیب‌زمینی (ردیف تعرفه 07019000) از تاریخ 1/7/1386 تا 29/12/1386 به میزان صددرصد قیمت پایه محصول یادشده تعیین می‌گردد.
این تصویب نامه در تاریخ 31/6/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18228
تاریخ تصویب :
1386/6/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :