جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد تأمین اعتبار لازم برای جبران هزینه‌های شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق منطقه‌ای استان کرمان در شهر بم شماره105420/ت38192هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/6/1386 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 162673/9861هـ/ب مورخ 20/10/1385 تصویب نمود:
جزء « د» بند (1) اصلاحی تصویب‌نامه شماره38858/ت33932هـ مورخ 19/7/1384 موضوع تصویب‌نامه شماره11953/ت34393هـ مورخ2/3/1385 حذف و متن زیر جایگزین عبارت « از محل منابع دولتی پرداخت گردد»، در قسمت اخیر جزء « الف» بند یادشده می‌گردد:
اعتبار لازم برای جبران هزینه‌های شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق منطقه‌ای استان کرمان در شهر بم از محل ردیف « 503290» قانون بودجه سال 1386 کل کشور (حوادث غیـرمترقبـه موضوع ماده (10) قـانون تنـظیم بخشـی از مـقررات مالی دولت ـ‌ مصوب1380ـ) تأمین و در اختیار شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق منطقه‌ای استان کرمان قرار گیرد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18228
تاریخ تصویب :
1386/6/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
بنیاد مسكن انقلاب اسلامی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :