جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص واگذاری اختیار هیئت وزیران به وزیران عضو هیئت عالی واگذاری درخصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی شماره103644/ت38244هـوزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/6/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اختیار هیئت وزیران درخصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ به وزیران عضو هیئت عالی واگذاری تفویض می‌گردد.
2ـ ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیار یادشده موافقت اکثریت وزیران یادشده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18228
تاریخ تصویب :
1386/6/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :