جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره105326/ت37437هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت راه و ترابری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران درجلسه مورخ 28/6/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، بازرگانی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده1ـ عوارض خروج از کشور به مقصد کلیه کشورها از طریق مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (250،000) ریال و از طریق مرزهای زمینی و دریایی پنجاه هزار (50،000) ریال تعیین می‌شود.
تبصره1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق نظام بانکی نسبت به وصول عوارض خروج و واریز به ردیف (110504) درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل اقدام خواهدنمود.
تبصره2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان خروج اتباع ایرانی پرداخت عوارض مذکور را کنترل کند.
ماده2ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه شماره 19737/ت37184هـ مورخ 12/2/1386 لغو می‌گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18228
تاریخ تصویب :
1386/6/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :