جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

اصلاح ماده (3) و بند « الف» ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (8) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره105335/ت38181هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی

هیـئت وزیران در جلـسه مورخ 28/6/1386 با تـوجه به ایـراد رییـس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 58995/10079هـ/ب مورخ 18/4/1386 تصویب نمود:
در ماده (3) و بند « الف» ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (8) قانون بودجه سال1386 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره7719/ت126هـ مورخ 25/1/1386 به ترتیب عبارت « و توسعه مناطق مرزی» و عبارت « و مناطق و روستاهای مرزی» حذف می‌گردند.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18228
تاریخ تصویب :
1386/6/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :