جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به ماده (23) آیین‌نامه اجرایی بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره103634/ت36464هـوزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون ـ وزارت صنایع و معادن ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هئیت وزیران در جلسه مورخ 25/6/1386 بنا به پیشنهاد شماره 6181 مورخ 22/9/1385 مرکز امور زنان و خانواده و به استناد بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، تصویب نمود:
متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (23) آیین‌نامه اجرایی بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 30332/ت 37057 هـ مورخ 30/2/1386 اضافه می‌گردد:
تبصره ـ نرخ یادشده در این ماده برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ده درصد (10%) خواهد بود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18228
تاریخ تصویب :
1386/6/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت تعاون
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :