جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص لغو‎ ‎‏ بند 2 تصویب‌نامه موضوع فوق‌العاده ویژه معلمان شماره107214/ت35633هـوزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/6/1386 بنا به پیشنهاد شماره 17514/4239/56 ‏مورخ31/4/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ ‏پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود:‏
بند (2) تصویب‌نامه شماره 2552/ت29933هـ مورخ 26/1/1383 لغو می‌گردد.‏


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18230
تاریخ تصویب :
1386/6/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :