جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری سهام شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی‏ و مکانیک خاک از طریق بورس در سال 1387‏ شماره106755/ت38335هـوزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پیشنهاد شماره 9117/11 مورخ ‏‏25/5/1386 وزارت راه و ترابری و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ تنفیذی ‏در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‏ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:‏
سهام شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از شرکتهای زیرمجموعه ‏وزارت راه و ترابری از طریق بورس در سال 1387 واگذار می‌گردد.‏


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18230
تاریخ تصویب :
1386/6/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :