جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به تنفیذ طرح جامع ‏شهر شیروان شماره30927/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی

در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ‏با توجه به تصویب مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شیروان در جلسه ‏مورخ 17/4/1385 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی، ضمن تنفیذ ‏مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال ‏مدارک طرح به مراجعه ذیربط اقدام شود.‏
برای جنابعالی و کلیه مسئولین آن استان، موفقیت در انجام خدمت به نظام مقدس ‏جمهوری اسلامی و برای ساکنین محترم شهر شیروان سلامتی و رفاه روزافزون را خواستارم.‏


معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18230
تاریخ تصویب :
1385/4/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خراسان شمالی
موضوع :