جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی ارقام مشابه در گروههای ‏چهارگانه برنج برای سال 1386‏ شماره 110455/ت37978هـوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ‏و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:‏
قیمت خرید تضمینی ارقام مشابه در گروههای چهارگانه برنج برای سال 1386 به شرح ‏زیر تعیین می‌گردد:‏
ردیف : ‏1‏
نام کالا : گروه اول: ‏ارقام برنج ‏خزر، فجر، ‏ساحل
ارقام ‏مشابه : تابش ـ ‏شفق ـ ‏کادوس ـ ‏درفک ـ ‏هیبرید و ‏شیرودی
قیمت ‏مصوب ‏سال ‏زراعی ‏‏1386‏ : ‏6800‏
ردیف : ‏2‏
نام کالا : گروه دوم: ‏ارقام برنج ‏سپیدرود
ارقام ‏مشابه : سازندگی ـ ‏زاینده‌رود ـ ‏دانیال ‏‎(LD183)‎
قیمت ‏مصوب ‏سال ‏زراعی ‏‏1386‏ : ‏5800‏
ردیف : ‏3‏
نام کالا : گروه سوم: ‏ارقام برنج ‏ندا و نعمت
ارقام ‏مشابه : آذر ـ صالح
قیمت ‏مصوب ‏سال ‏زراعی ‏‏1386‏ : ‏5600‏
ردیف : ‏4‏
نام کالا : گروه چهارم: ‏ارقام برنج ‏آمل ـ چرام ‏ـ یاسوج
ارقام ‏مشابه : دشت ـ ‏هراز
قیمت ‏مصوب ‏سال ‏زراعی ‏‏1386‏ : ‏4900‏


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18233
تاریخ تصویب :
1386/7/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بازرگانی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :