جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر آبیک شماره30722/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قزوین

در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ‏و با توجه به تصویب طرح جامع شهر آبیک در جلسه مورخ 12/5/1385 شورای ‏برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور با شرایط زیر، خواهشمند ‏است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط ‏اقدام شود.‏
الف) بررسی مسائل زیست محیطی در مورد بهره‌برداری کاربری‌های عمده خارج از ‏محدوده (شامل گورستان، مرکز جمع‌آوری زباله، کارخانه سیمان آبیک و ...) با توجه ‏به ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.‏
ب) اصلاح عناوین محدوده و حریم شهر با حذف سایر تعاریف (مانند حوزه نفوذ و ‏حریم استحفاظی) در قالب قانون تعاریف صورت پذیرد.‏
ج) تعیین حریم سبز در جنوب راه‌آهن تهران ـ تبریز (همانند حریم شمالی اتوبان ‏تهران ـ کرج) برای ممانعت از گسترش شهر در جنوب خط راه‌آهن.‏
هـ) اصلاح بخشی از حریم در قسمت جنوب (نقطه 8 تا 9) و انطباق آن بر روی ‏مسیر خط انتقال فشار قوی برق (بجای وضع فعلی که سیم خاردار آمادگاه نیروی انتظامی ‏است).‏


معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18233
تاریخ تصویب :
1385/5/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان قزوین
موضوع :