جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر بانه شماره30684/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کردستان

در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ‏ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بانه در جلسه مورخ 11/9/1385 شورای ‏برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است ‏نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط ‏اقدام شود.‏


معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18233
تاریخ تصویب :
1385/9/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كردستان
موضوع :