جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر ابرکوه شماره30738/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان یزد

در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ‏با توجه به تصویب طرح جامع شهر ابرکوه در جلسه مورخ 1/11/1384 شورای برنامه‌ریزی و ‏توسعه استان یزد، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ‏ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. ضمناً خواهشمند ‏است دستور فرمایید مقرر گردد برای منطقه درخت سرو، طرح موضعی خاص با دیدگاه ‏طراحی شهری ظرف مدت یک سال تهیه شود.‏


معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18233
تاریخ تصویب :
1384/11/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری استان یزد
موضوع :