جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی شماره110783/ت37674هـوزارت دادگستری ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 1687/86/ص مورخ 6/3/1386 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب‌نـامه شمـاره 22248/ت35904هـ مـورخ 17/2/1386، بعـد از عبـارت « سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» عبارت « و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18235
تاریخ تصویب :
1386/7/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی
موضوع :