جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

قانون حذف پاراگراف دوم بند (هـ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشورشماره 103845/748 12/7/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حذف پاراگراف دوم بند (هـ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/7/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره 111633 19/7/1386

وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (نهاد ریاست جمهوری)

قانون حذف پاراگراف دوم بند (هـ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/7/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 103845/748 مورخ 12/7/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون حذف پاراگراف دوم بند (هـ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده واحده ـ پاراگراف دوم بند (هـ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مصوب 24/12/1385 حذف می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/7/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18242
تاریخ تصویب :
1386/7/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :