جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

بخشنامه به دادستان کل کشور ـ رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای واحدهای قضایی سراسر کشور شماره 7424/86/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام؛ تصـویر بخشنـامه شمـاره 7424/86/1 ـ 15/7/1386 ریـاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

بخشنامه به دادستان کل کشور ـ رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای واحدهای قضایی سراسر کشور

نظـر به ضـرورت توسعــه حمـایت‌های حقـوقی و قضـایی ایرانیـان خارج از کشـور و تحقیـق در امور مربوط به وکالتنـامه‌های تنظیمـی در نماینـدگی‌ها و جلوگیری از بروز مشکلات در زمینــه احـراز صحت و سقم اسنـاد، مقـرر است ظرف سـه ماه از تاریـخ صـدور ایـن بخشنــامه دادستـان کل کشــور بـا استعـلام از مـراجــع ذیربـط، مشخصـات دقیـق افراد ممنـوع المعـاملـه را بصــورت رسمـی اعـلام و در خصـوص رفـع اثـر از بخشنــامـه‌هـای 11582/150، 91/11794/68/140 ـ 28/11/1368 ـ 92/17276/73/140 ـ 13/9/1373 صـادره از سوی دادستـان وقت کل انقلاب اسلامی اقدام نماید.
بدیهـی است کلیه واحدهای ذیربط به ویژه وزارت اطلاعات همکاری لازم را خواهند داشت.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18244
تاریخ تصویب :
1386/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
كلیه مراجع قضائی
موضوع :