جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

انتخاب عضو هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره شماره 4199/دش(مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 610 مورخ 27/6/1386، در اجرای بند 10 ماده 3 مصوبه «تشکیل هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)» انتخاب آقای دکتر حسین کچوئیان را به عنوان عضو صاحبنظر در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی در هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره تصویب کرد.


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18246
تاریخ تصویب :
1386/6/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
فرهنگستان علوم
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :