جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

ماده واحده تشکیل مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور شماره 4107/دش(مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ماده واحده ـ نظر به تأثیر حضور و اهمیت طرح نظریات اندیشمندان مسلمان در عرصه فکری معاصر بشری و بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی اندیشمندان غیرفارسی زبان از گنجینه معارف اسلامی و علوم انسانی نگاشته شده به زبان فارسی و عربی، اعم از میراث و تولیدات علمی و فرهنگی قبل و بعد از انقلاب و به منظور انسجام‌بخشی، سامان‌دهی و جلوگیری از ناهماهنگی و موازی کاری در امر انتشار، توزیع و معرفی کتاب‌ها و نشریات الکترونیکی ترجمه شده در حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی در سطح کشورهای جهان و به زبانهای زنده مورد نیاز «مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور» زیر نظر ارتباطات اسلامی" href="/tags/41529/سازمان-فرهنگ-و-ارتباطات-اسلامی/" class="link">سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل می‌شود.
بند 1ـ وظائف و اختیارات اجرائی مرکز در چارچوب اهداف فوق عبارت است از:
ارزیابی کمی و کیفی فعالیت‌ها و بررسی دائمی بازخورد ترجمه، نشر و توزیع در خارج از کشور.
سیاستگذاری و تعیین اولویت‌ها دربارة موضوع (از قبیل معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی، معرفی تشیع متناسب با مخاطبان، معرفی ایران اسلامی و انقلاب اسلامی، معرفی آثار متفکرین برجسته انقلاب اسلامی) ترجمه، زبان ترجمه و کشورهای مقصد.
3ـ اهتمام به ترجمه و نشر آثار منتخب و حمایت مالی از مؤسسات داخلی و خارجی که به این مهم اقدام می‌نمایند.
تربیت مترجمان صالح و برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب به منظور مهارت‌افزایی مترجمان.
5 ـ ارسال منظم پانصد نسخه از هر یک از کتابهای ترجمه شده به کتابخانه‌های معتبر جهان.
6 ـ برنامه‌ریزی و حمایت از ورود به شبکه‌های توزیع محصولات در سایر نقاط جهان با استفاده از فناوریهای نوین اطلاعاتی در کنار سایر روش‌ها.
بند2ـ به منظور برنامه‌ریزی و نظارت بر تحقق وظایف فوق « شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مرکز» با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1ـ سه نفر صاحبنظر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
2ـ یک نفر صاحبنظر به انتخاب رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی
3ـ یک نفر صاحبنظر به انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
4ـ رئیس یا معاون ذیربط از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
5 ـ معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
بند3ـ بودجه سالیانه مرکز به پیشنهاد شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مرکز و پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی عیناً در بودجه سالیانه به عنوان کمک منظور می‌شود.
تبصره: آئین‌نامه‌های مالی و حمایتی مرکز توسط شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مرکز تهیه و تدوین و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.
بند4ـ مرکز موظف است گزارش سالانه فعـالیت‌های خود را به منظـور ارزیابی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.
این ماده واحده در جلسه 608 مورخ 19/4/1386 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18246
تاریخ تصویب :
1386/4/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
موضوع :