جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

اصلاح ماده4 مصوبه « ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فوق‌برنامه ‏دانشجویان خارجی»‏ شماره4283/دش‏(مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‏

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 610 مورخ 27/6/1386 موضوع اصلاح و ‏تغییر ماده 4 مصوبه « ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فوق‌برنامه دانشجویان ‏خارجی» مبنی بر تشکیل شورای راهبردی سیاستگذاری کلان برای دانشجویان خارجی ‏را به شرح ذیل تصویب نمود:‏
‏« ماده4ـ شورای راهبردی سیاستگذاری:‏
به منظور سیاستگذاری کلان در کلیه امور مربوط به دانشجویان خارجی، شورای ‏راهبردی سیاستگذاری کلان، با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:‏
‏1ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون مربوطه.‏
‏2ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون مربوطه.‏
‏3ـ وزیر امور خارجه یا معاون مربوطه.‏
‏4ـ وزیر اطلاعات یا معاون مربوطه.‏
‏5 ـ رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی یا معاون مربوطه.‏
‏6 ـ رئیس جهاد دانشگاهی یا معاون مربوطه.‏
‏7ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا معاون مربوطه.‏
‏8 ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا معاون مربوطه.‏
‏9ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یا معاون مربوطه.‏
‏10ـ رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) یا معاون مربوطه.‏
‏11ـ سه نفر شخصیت علمی و فرهنگی به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و ‏تصویب شورای راهبردی.‏
تبصره1ـ ریاست شورا با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.‏
تبصره2ـ دبیرخانه شورا در دفتر مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ‏دانشگاهها خواهدبود.‏
تبصره3ـ شورای راهبردی، حداکثر ظرف مهلت 3 ماه از تشکیل، نسبت به تهیه ‏سیاستهای کلان مربوط به دانشجویان خارجی و ارائه آن برای تصویب به شورای عالی ‏انقلاب فرهنگی، اقدام می‌نماید. ‏


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18248
تاریخ تصویب :
1386/6/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
موضوع :