جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی ماشین‌آلات ساخت ساختمان پیش‌ساخته فاقد تولید داخل شماره 122173/ت580کوزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی ماشین‌آلات ساخت ساختمان پیش‌ساخته که فاقد تولید داخل می‌باشند، صفر درصد تعیین می‌گردد. فهرست اینگونه ماشین‌آلات را وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی تعیین خواهد نمود.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 1/8/1386 به تـأیـید مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18253
تاریخ تصویب :
1386/8/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت صنایع
موضوع :