جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ26/10/1385 تغییر عناوین برخی از دروس امتحان نهایی رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه‌ای شماره5195/120وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 26/10/1385 درخصوص تغییر عناوین برخی از دروس امتحان نهایی رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه‌ای که به تأیید و توشیح رییس جمهور محترم و رییس شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

مصوبه هفتصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ26/10/1385 تغییر عناوین برخی از دروس امتحان نهایی رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه‌ای

ماده واحده:
با توجه به تصویب تغییرات جدول برنامه درسی رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه‌ای در هفتصد و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25/4/1384، دروس « آشنایی با شبکه و برنامه‌سازی تجاری» از جدول دروس نهایی رشته کامپیوتر حذف و دروس « شبکه‌های کامپیوتری و بانک اطلاعاتی» به عناوین دروس نهایی این رشته اضافه می‌شوند.
موضوع: تغییر عناوین برخی از دروس امتحان نهایی رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه‌ای در هفتصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ26/10/1385 به تصویب رسید.

دبیر شورا ‌ـ بهرام محمدیان
رییس جلسه ـ محمود فرشیدی

تغییر عناوین برخی از دروس امتحان نهایی رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه‌ای مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد


دبیر کل دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمّدیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18258
تاریخ تصویب :
1385/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :