جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تخصیص سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوز شخصی تا پایان مهرماه سال 1386معادل خودروهای بنزین سوز شخصی شماره 133563/ت37213نوزارت نفت

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده و مدیریت مصرف سوخت و گازسوز کردن خودروها و کاهش تقاضای مصرف که در جلسه مورخ 7/4/1386 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 44525/ت37213هـ مورخ 26/3/1386 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
1ـ به علت نقص مخزن گاز طبیعی برخی خودروها و کمبود جایگاههای گاز طبیعی، سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوز شخصی تا پایان مهرماه سال 1386 معادل خودروهای بنزین سوز شخصی، تخصیص یابد.
2ـ سهمیه بنزین خودروهای عمومی دوگانه سوز شامل تاکسی، مسافربر شخصی، آژانسهای مسافربری و انواع وانتها تا پایان مردادماه معادل سهمیه بنزین تاکسی‌ها و مسافربرهای شخصی ساماندهی شده و آژانسهای مسافربری و وانتهای بنزین سوز باشد.
وزارت نفت حداکثر تا پایان مهر ماه سال 1386 تعداد جایگاههای عرضه گاز طبیعی راه‌اندازی شده و فعال خود را حداقل به پانصد و پنجاه (550) جایگاه افزایش داده و همچنین تعداد جایگاهها را تا پایان سال 1386 حداقل به میزان یک هزار (1000) جایگاه فعال افزایش دهد.
سهمیه سوخت خودروهای ون بنزین سوز با پلاک تاکسی، معادل سهمیه تاکسی‌های بنزین سوز تعیین و کلیه کارتهای هوشمند سوخت این خودروها بین مالکان این خودروها توزیع شود.
5 ـ به منظور تأمین زمان لازم برای تولید و شخصی‌سازی و توزیع کارت هوشمند سوخت خودروهایی که شماره‌گذاری می‌شوند، وزارت نفت نسبت به صدور کارت هوشمند سوخت موقت یک ماهه اقدام نموده و همچنین این سهمیه موقت را از سهمیه کارت هوشمند سوخت دائم اینگونه خودروها کسر نماید.
6 ـ‌ وزارت نفت برای خودروهای ترانزیت و جهانگردی کارت موقت سوخت صادر نماید تا در مبادی ورودی کشور به دارندگان این نوع خودروها تحویل شود. بهای بنزین برای اینگونه خودروها معادل بهای بنزین خودروهای دولتی و سیاسی می‌باشد، لیکن نحوه دریافت وجه بنزین باید به گونه‌ای باشد که به ازاء هر لیتر معادل یک هزار (1000) ریال باقیمانده، در جایگاههای عرضه بنزین دریافت شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18266
تاریخ تصویب :
1386/4/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :