جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

اصلاح ماده (18) آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مورخ 15/12/1383 شماره138148/ت38264هـوزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/8/1386 بنا به پیشنهاد شماره 15702/1 مورخ 13/6/1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده (18) آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی، موضوع تصویب‌نامه شماره 65806/ت30608هـ مورخ 15/12/1383 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« ماده18ـ نرخ آموزشهای موضوع این آیین‌نامه درصورت لزوم به صورت سالانه توسط کمیسیونهای نظارت مراکز استانها و شهرستانها تعیین و ابلاغ می‌گردد.»


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18273
تاریخ تصویب :
1386/8/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت كشور
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت بازرگانی
وزارت راه وترابری
موضوع :