جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تداوم اجرای مقررات استخدامی نهاد ریاست جمهوری در سازمان ملی جوانان تا زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری شماره139439/ت38606هـسازمان ملی جوانان ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/8/1386 بنا به پیشنهاد شماره 2128ـ1ـ86 مورخ 6/6/1386 سازمان ملی جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اجرای مقررات استخدامی نهاد ریاست جمهوری در سازمان ملی جوانان تا زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تنظیم آیین‌نامه‌های آن تداوم می‌یابد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18275
تاریخ تصویب :
1386/8/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان ملی جوانان
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :