جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث قسمت دوم آزادراه ساوه ـ همدان شماره145435/ت37734هـوزارت راه و ترابری ـ وزارت نفت ـ وزارت اموراقتصادی ودارایی ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پیشنهاد شماره 5203/11 مورخ 30/3/1386 وزارت راه و ترابری و به استناد مـاده واحده قـانون احداث پروژه‌های عمرانی بخـش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366ـ تصویب نمود:
1ـ وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار « وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث قسمت دوم آزادراه ساوه ـ همدان و تأسیسات جانبی خاص آن شامل (ایستگاههای اخذ عوارض، پاسگاههای پلیس راه و راهدارخانه‌ها) از کیلومتر 000+90 الی 200+175 با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه کربلا که از این پس به اختصار « طرف مشارکت» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط، نوع مشارکت (الف) یعنی تأمین منابع مالی می‌باشد.
2ـ تأمین پنجاه درصد (50%) منابع مالی لازم برای احداث قسمت دوم آزادراه ساوه ـ همدان و تأسیسات جانبی خاص آن با ملاحظه تبصره (1) و(2) این ماده از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای توسط وزارت تعهد می‏گردد طرف مشارکت نیز پنجاه درصد (50%) هزینه‌های احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تعهد و تأمین می‌نماید.
تبصره1ـ به طرف مشارکت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه از بابت سهم خود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت با تعهد و تضمین بازپرداخت آن اقدام نماید.
تبصره2ـ به میزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور از سهم الشرکه وزارت در تأمین منابع مالی لازم برای احداث آزادراه کسر می‌شود.
تبصره3ـ تمام هزینه‌هایی که وزارت تاکنون برای احداث باند شمالی آزادراه انجام داده است و یا انجام خواهد داد تا تکمیل احداث باند شمالی، مطابق اسناد هزینه شده و برحسب اعلام ذیحسابی به عنوان آورده وزارت محسوب می‌گردد.
3ـ قبل از عقد قرارداد پیمانکاری ضرایب پیشنهادی پیمانکار شامل اضافه پیشنهادی، ضریب تسریع تجهیز، منطقه‌ای و عنداللزوم ضرایب مربوط به ترافیک، صعوبت اجرای کار، تطبیق تعدیل و تکمیل مطالعات و همچنین روش تکمیل مطالعات به تصویب شورایعالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواهد رسید.
4ـ به منظور کاهش و یا بهینه نمودن هزینه‌های طرح، وزارت یا طرف مشارکت مکلف است با استفاده از مهندسی ارزش در هزینه‌های طرح صرفه‌جویی به عمل آورند، حق‌الزحمه مهندسی ارزش طبق مقررات و یا دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پرداخت خواهد شد.
5 ـ دوران مشارکت اولیه آزادراه بیست و شش سال (26) سال مشتمل بر چهار سال(4) دوران احداث و بیست و دو سال(22) دوران بهره‌برداری می‌باشد دوران مشارکت نهایی منوط و محدود به استهلاک سرمایه و سود موردانتظار طرف مشارکت خواهد بود.
تبصره1ـ تعدیل علی‌الحساب قیمتها در دوران احداث دوازده درصد (12%) و نرخ سود سرمایه‌گذاری علی‌الحساب بیست و یک درصد (21%) ملاحظه و منظور گردیده است.
تبصره2ـ در دوران مشارکت نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بلندمدت نزد بانکهای دولتی به علاوه 4 درصد در هر سال قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره3ـ مرجع تشخیص و تأیید استهلاک سرمایه و سود موردانتظار طرف مشارکت حسابرس منتخب وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌باشد.
6 ـ پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعدیل واقعی از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، گزارش هزینه ـ درآمد نهایی براساس شاخصهای ابلاغی و هزینه واقعی اجرای کار، ضریب تسریع متعلقه، شاخصهای تعدیل منتشر شده از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و نرخ سود واقعی، محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بیش از یک سال افزایش یابد مراتب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
7ـ مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه در دوران بهره‌برداری برعهده و مسئولیت طرف مشارکت می‌باشد.
8 ـ تمام منافع حاصل از بهره‌برداری آزادراه در دوران بهره‌برداری متعلق به طرف مشارکت می‌باشد و پس از این مدت طرف مشارکت آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل می‌نماید.
9ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای طرح آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می‌باشد.
10ـ دولت در دوران بهره‌برداری در تعیین تعرفه آزادراه مداخله نمی‌نماید و طرف مشارکت تعرفه را در حدود نرخهای مندرج در گزارش هزینه ـ درآمد نهایی تعیین و اعمال می‌نماید. در صورت ضرورت مداخله دولت حاصلضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه‌التفاوت تعرفه‌های تکلیفی و تعرفه‌های مندرج در گزارش هزینه ـ درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت می‌شود.
11ـ وزارت موظف است علاوه بر احراز توانایی طرف مشارکت در تأمین صددرصد منابع مالی موردنیاز برای اجرای آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن، در قرارداد منعقدشده نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد پیش‌بینی نماید.
12ـ چنانچه برای اجرای این آزادراه نیاز به قانون خاص و یا تصویب‌نامه دیگری باشد، وزارت پیشنهاد لازم را برای طرح در هیئت دولت ارایه خواهد نمود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18283
تاریخ تصویب :
1386/9/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :