جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص پیش‌بینی پرداخت هزینه‌های مربوط به ترخیص کالای وارداتی در لایحه بودجه سال 1387 کل کشور شماره145146/ت38720هـوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبار مورد نیاز برای پرداخت آن قسمت از هزینه‌های مربوط به ترخیص کالای وارداتی توسط بخش غیر دولتی از قبیل انبارداری، حق نگهداری کانتینر و بیمه که منشا آن فورس ماژور بوده و هزینه های مذکور نیز خارج از اختیار اشخاص یادشده تحقق می‌یابند، در لایحه بودجه سال 1387 کل کشور منظور نماید.
2ـ سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک ایران، شرکتهای بیمه دولتی و بیمه مرکزی ایران، بانکهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، موظفند حسب مورد هزینه‌های یادشده را به حساب بدهی دولت منظور و کالای اشخاص بخش غیر دولتی را با دریافت سایر هزینه‌ها و حقوق قانونی مربوط ترخیص نمایند.
3ـ هزینه‌های موضوع این تصویب‌نامه پس از تایید کارگروههایی متشکل از نمایندگان وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قابل ثبت در حساب بدهی دولت در دستگاههای اجرایی یادشده می‌باشد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18283
تاریخ تصویب :
1386/9/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بازرگانی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :