جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اصلاح جدول پیوست آیین‌نامه میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز غیردولتی نگهداری معلولان شماره145433/ت37088هـوزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/9/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان بهزیستی کشور، موضوع نامه شماره 7411/ص/100 مورخ 9/12/1385 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (10) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 24818/ت33104هـ مورخ 11/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

جدول میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی غیردولتی برای ارایه خدمات به افراد مشمول تصویب‌نامه یادشده

این تصویب‌نامه از تاریخ 1/1/1386 لازم‌الاجرا می‌باشد.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18283
تاریخ تصویب :
1386/9/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :